Utilidade e disco duro

cof

Cando se trata de barras de broca resistentes e fiables, TDS fabrica tubos e ferramentas HDD (perforación direccional horizontal) de alta calidade. Os nosos produtos de perforación horizontal de alta calidade conquistan os proxectos máis esixentes. Desde o túnel baixo estradas ata a perforación en áreas moi congestionadas, así como en áreas sensibles ao medio ambiente, atendemos a todas as plataformas de perforación direccionais horizontais de pequeno a medio porte. En particular, fabricamos e subministramos barras e tubos compatibles para os seguintes discos duros.