Equipo de perforación de pozos de auga montado sobre orugas